தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின் தலைவர்

திரு. தா.கி. ராமச்சந்திரன் இ.ஆ.ப

தலைவர் மற்றும் இயக்குநர், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

அரசுச் செயலர், தகவல் தொழில் நுட்பவியல் துறை, தமிழ் நாடு அரசு.