முனைவர்.மா.சற்குணம்
(புனைபெயர் : தமிழறிவன்)

கல்வித்தகுதி : எம்.ஏ, பி.எச்.டி
பணி : இணைப் பேராசிரியர் (Reader)
ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள்
தமிழ்க்கல்லூரி,
மயிலம் - 604 304.
படைப்புகள்
இருநூல்கள், ஐம்பதுக்கு மேலான ஆய்வுக் கட்டுரைகள், சில கவிதைகள்

முன்