பெயர் : முனைவர் சண்முக .செல்வகணபதி.
கல்வித் தகுதி : எம்.ஏ., பி .ஒ.எல்., எம்.எட்., எம்.பில்., பிஎச்.டி.,
பிறந்ததேதி : 15.01.1949.
பணிபுரியும் நிறுவம் :

முதல்வர் அரசர் கல்லூரி. திருவையாறு,613204.
ஆசிரிப்பணி அனுபவம் : 28 ஆண்டுகள்.
ஆய்வுப்பணி : முனைவர்பட்டம்;பாரதிதாசன் கார்ல் சான்ட்பர்க்கு ஒர் ஒப்பியலாய்வு.
ஆய்வு நெறியாளர் : முனைவர் பட்டம் பெற்றோர்;11 எம்.பில் பட்டம் பெற்றோர் ;47
நூல்கள் வெளியீடு : 17.
கட்டுரைகள் வெளியீடு : 62.
பெற்ற விருதுகள் : செந்தமிழ் அரசு, திருப்புகழ்த் தமிழாகரர், விரிவுரை வித்தகச் செம்மல் முத்தமிழ் நிறைஞர்.
ஆய்வு மேற்பார்வை :

எம்.பில். - 8 பிஎச்.டி. - 2
தொடர்பு இல்ல முகவரி : 2802, நாணயக்கார செட்டித்தெரு, தஞ்சாவூர்.613001

பெயர் : பேராசிரியர் முனைவர் ஞானாம்பிகை குலேந்திரன்
கல்வித் தகுதி : பி.ஏ (ஆனர்சு), எம்.ஏ. பி.எச்.டி
பணிபுரியும் நிறுவம் :

சிறப்பு நிலை பேராசிரியர் இசைத்துறை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் 613005

04362-327413/ 327417
ஆய்வுப்பணி : இசை (கருநாடக இசை, தமிழ்ப் பண்ணிசை, நாட்டிய இசை)
வெளியீடுகள் : அ) நூலாசிரியர் - 6 நூல்கள்" ஆ) இணைப் பதிப்பாசிரியர் - 4 நூல்கள் இ) கட்டுரைகள் - தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் - 75
பிற ஈடுபாடுகள் : இசை, நடனம், சமயம் தொடர்பான சொற்பொழிவுகள் மையக் கருத்துரைகள் ஆற்றல், இசைக்கச்சேரிகள் நிகழ்த்துதல் நாட்டிய நாடகங்கள் அரங்கேற்றுதல்.