ஒளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை
அவர்கள் எழுதிய
விளக்கவுரையுடன்

புறநானூறு
 
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய
சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட்,
154, டி.டி.கே. சாலை, சென்னை - 18.

 

உள்ளே