திருப்புகழ்
   
  முதற் படைவீடு - திருப்பரங்குன்றம்
   
  இரண்டாம் படைவீடு - திருச்செந்தூர்
   
  மூன்றாம் படைவீடு - பழநி
   
  நான்காவது படைவீடு - சுவாமிமலை
   
  ஐந்தாவது படைவீடு - குன்றுதோறாடல்
   
  ஆறாம் தொகுதி - பழமுதிர்சோலை