ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
பகவத் விஷயம்

 
திருவாய்மொழி
 
ஈட்டின் தமிழாக்கம்
 
சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்து ஓய்வு பெற்ற
தமிழ் விரிவுரையாளர் வித்துவான்
பு.ரா.புருஷோத்தம நாயடு ஆக்கியது

உள்ளே