தொடக்கம்
 

ஸ்ரீமதே இராமாநுஜாய நம:
 
108, வைணவ திவ்யதேச ஸ்தல வரலாறு
ஆசிரியர்:
டாக்டர்.வைணவச் சுடராழி
ஆ.எதிராஜன் B.A.,
காரைக்குடி
 
உள்ளே