திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
 
(மூலமும் உரையும்)
 
இயற்றியவர்
மேலகரம் திரிகூடராசப்பக் கவிராயர்

 
உள்ளே