ஸ்ரீகுமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு
 
மகாமகோபாத்தியாய தக்ஷிணாத்ய கலாநிதி
 
டாக்டர் உ.வே.சாமிநாத ஐயர் அவர்கள்
எழுதிய
குறிப்புரை ஆராய்ச்சி முதலியவற்றுடன் கூடியது
 
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
1988

 
உள்ளே