தொடக்கம்


முனைப்பாடியர் இயற்றிய

அறநெறிச்சாரம்

திரு ஆ பொன்னுசாமிப் பிள்ளை
உரை