புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்
 
(சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்ற நூல்)
 
வல்லிக்கண்ணன்

 
உள்ளே