இசைத் தமிழ்க் கலம்பகம்
 
மொழிஞாயிறு
 
ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்
 
பதிப்பாசிரியர்
புலவர் அ.நக்கீரன்

 
உள்ளே