கட்டுரைக் கசடறை
என்னும்
வியாச விளக்கம்
 
 மொழிஞாயிறு
ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்

 
உள்ளே