தொடக்கம்
ஜலகண்டபுரம் ப.கண்ணன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
காதல் மனம்
02.
குறள்நெறி இசையமுது (முதல் பகுதி)
03.
குறள்நெறி இசையமுது (இரண்டாம் பகுதி)
04.
குன்றுடையான் (கதையும்பாடலும்)
05.
கொங்கு வள நாட்டு வரலாற்று நாடகம்
06.
சிந்தனைச் சித்திரம்
07.
நந்திவர்மன்
08.
பகுத்தறிவு (ஆசிரியரின் புத்தக வெளியீடு 1951)
09.
பகுத்தறிவு (ஆசிரியரின் புத்தக வெளியீடு 1956)
10.
பட்டவராயன்
11.
பதினாறும் பெறுக
12.
மின்னொளி