தொடக்கம்
டாக்டர் ந.சஞ்சீவி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
1806
02.
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
03.
இருபெருந்தலைவர்
04.
இலக்கிய இயல் அ, ஆ
05.
இலக்கியத் தலைவர் கலைஞர்
06.
உணர்வின் எல்லை
07.
கன்னியாகுமரி அன்னை மாயம்மா
08.
கால்டுவெல்-திருநெல்வேலி சரித்திரம்
09.
காற்றிலே மிதந்தவை
10.
கும்மந்தான் கான்சாகிபு
11.
சங்க காலச் சான்றோர்கள்
12.
சிலப்பதிகார விருந்து
13.
சிலம்புத்தேன்
14.
சீனம் தரும் சிந்தனைகள்
15.
செந்தமிழ் வளர்க்கும் சிந்தனைகள்
16.
தமிழியல் கட்டுரைகள்
17.
மங்கல மனைமாட்சி
18.
மானங்காத்த மருது பாண்டியர்
19.
வீரத்தலைவர் புலித்தேவர்
20.
வேலூர்ப்புரட்சி