12
தொடக்கம்
புலியூர்க் கேசிகன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அகநானூறு களிற்றியானை நிரை மூலமும் உரையும் – 1
02.
அகநானூறு மணிமிடை பவளம் மூலமும் உரையும் – 2
03.
அகநானூறு நித்திலக்கோவை மூலமும் உரையும் – 3
04.
ஐங்குறுநூறு மருதமும் நெய்தலும்
05.
ஐந்திணை வளம்
06.
ஔவையார் தனிப்பாடல்கள்
07.
காளமேகப் புலவர் தனிப்பாடல்கள்
08.
தகடூர் யாத்திரை
09.
திருக்குறள் புதிய உரை
10.
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி மூலமும் உரையும்
11.
நற்றிணை இரண்டாம் பகுதி
12.
நாலடியார் தெளிவுரை
13.
பதிற்றுப்பத்து
14.
பரிபாடல் (அகமும் புறமும்) மூலமும் உரையும்
15.
பழமொழி நானூறு மூலமும் உரையும்
16.
பாலைக்கலி
17.
புறநானூறு மூலமும் உரையும்
18.
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மூலமும் உரையும்
19.
முத்தமிழ் மதுரை