தொடக்கம்
கவியரசு முடியரசன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
 
கவிதைத் தொகுதிகள்
01.
கவியரங்கில் முடியரசன் (முதல் பதிப்பு)
02.
கவியரங்கில் முடியரசன் (இரண்டாம் பதிப்பு)
03.
காவியப் பாவை (இரண்டாம் பதிப்பு)
04.
காவியப் பாவை (நான்காம் பதிப்பு)
05.
ஞாயிறும் திங்களும்
06.
தமிழ் முழக்கம்
07.
தாய்மொழி காப்போம்
08.
நெஞ்சிற் பூத்தவை
09.
நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே
10.
பாடுங்குயில்
11.
புதியதொரு விதி செய்வோம்
12.
மனிதனைத் தேடுகிறேன்
13.

மனிதரைக் கண்டுகொண்டேன்

14.
முடியரசன் கவிதைகள் (முதல் தொகுதி)
15.
முடியரசன் கவிதைகள் (இரண்டாம் தொகுதி)
16.
முடியரசன் கவிதைகள் (இரண்டு தொகுதிகளும்)
17.
முடியரசன் தமிழ் வழிபாடு
18.
வள்ளுவர் கோட்டம்
 
காப்பியங்கள்
19.
ஊன்றுகோல்
20.
பூங்கொடி
21.
வீரகாவியம்
 
கதைகள்
22.

இளம்பெருவழுதி

23.

ஊன்றுகோல்-2

24.
எக்கோவின் காதல்
 
கட்டுரைகள்
25.
எப்படி வளரும் தமிழ்
26.
சீர்திருத்தச் செம்மல் வை.சு.சண்முகனார்
 
கடித இலக்கியம்
27.
கவியரசர் முடியரசன் கடித இலக்கியம்
(அன்புள்ள பாண்டியனுக்கு, இளவரசனுக்கு)
28.
 

பாட நூல்கள்

29.

தமிழ்ச் சோலை

30.

பாடுங்குயில்கள்

31.

முடியரசன் தமிழ் இலக்கணம்

32.

முடியரசன் தமிழ் உரைகள்