தொடக்கம்
கவிஞர் வயலூர் சண்முகம்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
உப்புமண்டித் தெரு (புதுக்கவிதைச் சிறுகதைகள்)
02.
எதைத் தேடுகிறாய்? (தத்துவக் கவிதைகள்)
03.
சின்னப்பூவே மெல்லப்பாடு (குழந்தைப்பாடல்கள்)
04.
டாணா முத்து (சிறுவர் கதைப்பாடல்கள்)
05.
தெற்கு ஜன்னலும் நானும் (மரபு மற்றும் புதுக்கவிதைகள்
தொகுப்பு)
06.
தைப்பாவாய் (மொழி, பண்பாடு சார்ந்த கவிதைகள்)
07.
நடந்து கொண்டே இரு (இளைஞர் கவிதைகள்)
08.
புதிய தெய்வம் (புதுக்கவிதை நாவல்)
09.
மெழுகுச் சிறகுகள் (மரபுக் கவிதைக் கதைகள்)