n'alvETTanAr

53. kuRijci
yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
5
Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
10
muniyAtu ATap peRin, ivaL
paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!

varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

292. kuRijci
n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
yANar vaippin, kAnam ennAy;
5
kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
karAam pENAy; iravarin,
vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!

iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr