mutirn'tOr iLamai

314. pAlai
'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
mArip pittikattu Ir itaz alari
n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
5
kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
karug kaN vem mulai jemugkap pullik
kazivatAka, kagkul' enRu
tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
10
alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
pun puRA vIz peTaip payirum
enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr