kOgku (kOgkam)

48. pAlai
anRai anaiya Aki, inRum, em
kaN uLapOlac cuzalummAtO-
pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
5
puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
emariTai uRutara oLitta kATE.

pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

86. pAlai
aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
vEl ena virin'ta katuppin tOla
pANTil oppin pakanRai malarum
kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
5
kai val vinaivan taiyupu corin'ta
curitaka uruvina Akip periya
kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
muRRA vEnil munni van'tOrE!

kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar