pAtiri

52. pAlai
mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
5
vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
mazavar peru makan mA vaL Ori
10
kai vaLam iyaivatu Ayinum,
aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.

talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

118. pAlai
aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
5
'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
10
putu malar teruvutoRu n'uvalum
n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

337. pAlai
ulakam paTaitta kAlai-talaiva!-
maRan'tanarkollO ciRan'ticinOrE-
mutirA vEnil etiriya atiral,
parAraip pAtirik kuRu mayir mA malar,
5
n'aRu mOrOTamoTu, uTan eRin'tu aTaicciya
ceppu iTan'tanna n'ARRam tokku uTan,
aNi n'iRam koNTa maNi maruL aim pAl
tAz n'aRug katuppil paiyena muLkum
arum peRal perum payam koLLAtu,
10
pirin'tu uRai marapina poruL paTaittOrE.

tOzi, talaimakan poruLvayiR piritaluRRAnatu kuRippaRin'tu vilakkiyatu; tOzi ulakiyal kURip pirivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO