palAppazam

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

116. kuRijci
'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
5
cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
malai kezu n'ATan kENmai, palavin
mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
10
E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
kuRijci n'al Urp peNTir
innum OvAr, en tiRattu alarE!

varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

201.kuRijci
'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
5
cev vErp palavin payam kezu kollit
teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
10
peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
pOtal ollAL en n'ejcattAnE.

kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

326. kuRijci
kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
5
n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
pacalai Urum annO; pal n'AL
ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
vaNTu enum uNarAvAki,
10
malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.

tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

353. kuRijci
AL il peNTir tALin ceyta
n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
5
kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
irum puli tolaitta perug kai yAnai
10
vej cina urumin uraRum
ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.

tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar