muLLampanRi (ey)

98. kuRijci
eym muL anna parUu mayir eruttin
ceyymm mEval ciRu kaT panRi
Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
5
pAgkarp pakkattup palli paTTena,
mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
10
iravin varUum ataninum koTitE-
vaikalum porun'tal ollAk
kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!

iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti