oru ticai oruvanai uLLi

112
aRRait tigkaL av veN n'ilavin,
en'taiyum uTaiyEm; em kunRum piRar koLAr;
iRRait tigkaL iv veN n'ilavin,
venRu eRi muracin vEn'tar em
5
kunRum koNTAr; yAm en'taiyum ilamE!

tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
pAri makaLir pATiyatu.