கொங்கு மண்டல சதகங்கள் பொருளகராதி

அகத்தியமுனி
17
ஆறுகள்
157
அகத்தியர்
169
ஆறைநாடு
17,214
அகளங்கன்
77
ஆறைவாணன்
68
அச்சுதராயர்
188
ஆனைமலைநாடு
228
அசதி
51
இடும்பன்
21
அசதிக்கோவை
51,52
இடும்பன் கொணர்ந்த சிவகிரியில் முருகன்

170
அடிமை மாதைக் கொண்டு
உத்தரம் சொன்னது

176
இடைஞானி
41
அடியார்க்கு நல்லார்
132
இடைபிச்சனாடு
227
அண்டநாடு
226
இம்முடிச்சோழியாண்டான்
118
அத்துவித வெண்பா
58
இம்முடி மசக்காளிமன்றாடி
115
அதிகமான்
46
இரகுநாதசேதுபதி
65
அதியேந்திரா விஷ்ணுக்ரஹம்
109
இரட்டையர்
35
அப்பிரமேயதலபுராணம்
41,42,
115
இராசிபுரநாடு
229
அப்பிரமேயதலம்
176
இராமாநுஜர்
93
அமரவிடங்கர் குறவஞ்சி
138
இலந்தைமரம்
167
அமுதகவிராயர்
65
இளங்கோவடிகள்
82
அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
2
உத்தமச்சோழன்
119
அல்லாளன் இளையான்
107
உதயணன் கதை
139
அவநிதன்
139
உரிச்சொல் நிகண்டு
125
அவிநாசி
5,14,
163,164
உலகுடை மன்றாடி
190
அவிநாசித் தலபுராணம்
165
ஊதியூர்
175
அவிநாசிப் புராணம்
15,19
எல்லை
4
அவிநாசிலிங்கம்
166
எறிபத்தர்
25
அறப்பள்ளி
5
எறும்பீசர் மலை
28
அறுந்த கனி பொருந்தினது
173
ஏழூர் நாடு
211
அறுபத்து மூவர்
169
ஐயனாரிதனார்
50
அன்னசாலைகள் வைத்து
அறஞ்செய்தது

157
ஐவர்மலை
172
அன்னத்தியாகி
105
ஐவேலி
51
ஆகவராமன்
121
ஒடுவங்கநாடு
221
ஆட்கொண்டான்
34
ஒருதுறைக்கோவை
65
ஆட்சியாளர்கள்
145
ஒருபலிக்கெழுபது பலி
கொடுத்தது

192
ஆணூர்க் காமிண்டனை விற்க விலை கூறியது

91
ஓரி
48
ஆணூர்ச் சர்க்கரை
60
ஒளவையார்
46
- காய்ச்சிய நெய்யிற்
கையிட்டுச் சத்தியஞ் செய்தல்

63
கஞ்சமலைச் சருக்கம்
97
- பாண்டியனால் பட்டம்
பெற்றது

181
கஞ்சமலைச் சித்தர்
38
ஆதிசைவர்கள்
69
கட்டிமுதலி
104
    கண்ணப்பமன்றாடி
191
    கந்தபுராணம்
1,170
    கபிலைதேவர்
83
    கம்பநாடர்
187
    கம்பநாடர் களாயிரவருக்கு உணவளித்தது

196