பக்கம் எண் :

ஓர் ஆன்மிகக் குழப்பம்419

Untitled Document
ஏற்றுக்கொண்டேன். முதல் உதவிக்கு நான்     பயிற்சி பெற்று வந்த
காலத்தில் நண்பர்களின்           உதவியைக் கொண்டு எவ்வளவு
ஆடைகளைத் தைக்க முடியுமோ         அவ்வளவையும் தைத்துக்
கொண்டுபோய் அவரிடம் கொடுத்தேன்.

39 ஓர் ஆன்மிகக் குழப்பம்

     மற்ற இந்தியருடன் என் சேவையை     யுத்தத்திற்கு அளிக்க
முன்வந்திருக்கிறேன் என்ற செய்தி         தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு
எட்டியதும் எனக்குத் தந்திகள் வந்தன. அதில்          ஒன்று ஸ்ரீ
போலக்கிடமிருந்து வந்தது. எனது கொள்கையான    அகிம்சைக்கும்
நான் செய்யும் காரியத்திற்கும் எப்படிப் பொருத்தமாகும் என்று அவர்
கேட்டிருந்தார்.

     இந்த ஆட்சேபத்தை நான்         ஓரளவுக்கு எதிர்பார்த்தே
இருந்தேன். இப்பிரச்னையைக் குறித்து     ‘ஹிந்த் சுயராஜ்’ (இந்திய
சுயராஜ்யம்) என்ற நூலில்  விவாதித்திருக்கிறேன். அதல்லாமம் தென்
ஆப்பிரிக்காவில் நண்பர்களுடனும்       இதைக் குறித்து அடிக்கடி
விவாதித்து வந்திருக்கிறேன். யுத்தத்தில் இருக்கும்      அதர்மத்தை
எல்லோருமே ஒப்புக்கொண்டிருக் கிறோம். என்னைத் தாக்கியவரைக்
கைதுசெய்து வழக்குத் தொடர       நான் தயாராக இல்லாத போது,
போரில் ஈடுபட்டு        இருக்கிறவர்களின் லட்சியம் நியாயமானதா,
இல்லையா என்பது பற்றி            எனக்கு எதுவுமே தெரியாமல்
இருக்கும்போது,            யுத்தத்தில் ஈடுபடுவதற்கு நான் தயாராக
இருப்பதற்கில்லை. என்றாலும் முன்பு போயர் யுத்தத்தில் நான் சேவை
செய்திருக்கிறேன் என்பது      நண்பர்களுக்குத் தெரியும். ஆயினும்,
அதன் பிறகு என்   கருத்துக்கள் மாறுதலை அடைந்து இருக்கின்றன
என்று அவர்கள் எண்ணிக் கொண்டார்கள்.

     உண்மையில் போயர் யுத்தத்தில்    நான் பங்கு கொள்ளும்படி
எந்தவிதமான வாதங்கள் என்னைத் தூண்டினவோ   அதே விதமான
வாதங்களே இச்சமயமும் என்னை  இம்முடிவுக்கு வரும்படி செய்தன.
யுத்தத்தில்            ஈடுபடுவது     அகிம்சைக்குக் கொஞ்சமும்
பொருத்தமானதல்ல என்பது எனக்குத் தெளிவாகவே தெரிந்திருந்தது.
ஆனால்,   தன்னுடைய கடமை என்ன என்பதை யாரும் தெளிவாக
அறிந்து கொண்டுவிட முடிவதில்லை.         அதிலும் சத்தியத்தை
நாடுகிறவர் அடிக்கடி இருட்டில் தடவிக்கொண்டிருக்க   வேண்டியே
வருகிறது.

     அகிம்சை என்பது விரிவான   பொருள்களைக் கொண்டதோர்
கொள்கை. நாமெல்லோரும் இம்சையாகிய   தீயில் சிக்கிக் கொண்டு
உதவியற்றுத் தவிக்கும்     மாந்தரேயாவோம். ஓர் உயிரைத் தின்றே
மற்றோர் உயிர் வாழ்கிறது என்று       சொல்லப்படுவதில் ஆழ்ந்த
பொருள் உண்டு. மனிதன்,           வெளிப்படையாக இம்சையை