பக்கம் எண் :

கோகலேயின் தாராளம்427

Untitled Document
41 கோகலேயின் தாராளம்

     இங்கிலாந்தில் எனக்கு    நுரையீரலுக்குப் பக்கத்தில் ரணமாகி
நான் நோயுற்றிருந்ததைக் குறித்து     முன்பே கூறியிருக்கிறேன். சில
நாட்களுக்கெல்லாம்        கோகலே லண்டனுக்குத் திரும்பிவிட்டார்.
கால்லென்பாக்கும்             நானும் தவறாமல் அவரைப் போய்ப்
பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம். பெரும்பாலும் யுத்தத்தைக்      குறித்தே
பேசுவோம். கால்லென்பாக்,         ஜெர்மனியின் நாட்டு அமைப்பு
முழுவதையும் வெகு நன்றாக அறிந்திருந்தாலும்       ஐரோப்பாவில்
அதிகமாகச் சுற்றுப்பிரயாணம்          செய்து இருந்தாலும், யுத்தம்
சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்களையும் பூகோளப் படத்தில் கோகலேக்குக்
காட்டுவது வழக்கம்.

     எனக்கு இந்த நோய் வந்த          பிறகு இதைக் குறித்துத்
தினந்தோறும்         பேசுவோம். எனது உணவுப் பரிசோதனைகள்
அப்பொழுதும் தொடர்ந்து           நடந்துகொண்டுதான் இருந்தன.
அப்பொழுது நான் மற்றவைகளுடன் நிலக்கடலை, பழுத்த,  பழுக்காத
வாழைப்பழங்கள், எலுமிச்சம்பழம், ஆலிவ் எண்ணெய்,     தக்காளி,
திராட்சைப்  பழங்கள் ஆகியவைகளையும் சாப்பிட்டு வந்தேன். பால்,
தானியங்கள், பருப்பு வகைகள்        முதலியவைகளை அடியோடு
தள்ளிவிட்டேன்.

     டாக்டர் ஜீவராஜ மேத்தா எனக்கு வைத்தியம் செய்து வந்தார்.
பாலும் தானியங்களும் சாப்பிடும்படி என்னை     அவர் வற்புறுத்தி
வந்தார். ஆனால், அதற்குச்       சம்மதிக்கப் பிடிவாதமாக மறுத்து
வந்தேன். இவ்விஷயம் கோகலேயின்       காதுக்கு எட்டியது. பழ
உணவுதான் சிறந்தது என்று நான் கொண்டு   இருந்த கொள்கையில்
அவருக்கு அவ்வளவாக மதிப்பில்லை.        என் தேக நிலைக்குச்
சரியானது என்று டாக்டர் என்ன சொல்லுகிறாரோ      அதை நான்
சாப்பிடவேண்டும் என்றார் கோகலே.

     கோகலேயின் வற்புறுத்தலுக்கு            நான் இணங்காமல்
இருப்பதென்பது எனக்கு அவ்வளவு எளிதான காரியம்  அல்ல. நான்
மறுதலிப்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்ளாத போது   அவ் விஷயத்தைப்
பற்றிச் சிந்திக்க எனக்கு இருபத்து     நான்கு மணி நேர அவகாசம்
கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன்.         அன்று மாலை நானும்
கால்லென்பாக்கும்        வீடு திரும்பிய போது என் கடமை என்ன
என்பதைக் குறித்து விவாதித்தோம்.     என்னுடைய சோதனைகளில்
அவரும் என்னுடன் ஈடுபட்டு வந்தார்.          அதில் அவருக்குப்
பிரியமும் இருந்தது. ஆனால்,     என் தேக நிலைமைக்கு அவசியம்
என்றிருந்தால் உணவுச் சோதனையைக்     கைவிடுவது அவருக்கும்
சம்மதமே என்பதைக் கண்டேன். ஆகவே, என்   அந்தராத்மா இடும்
ஆணைக்கு ஏற்ப இதில் எனக்கு நானே     முடிவு செய்து கொள்ள