1   Volume - 1   Chemistry   quantum mechanics   குவைய விசையியல்
  2   Volume - 5   Engineering and Technology   quantum mechanics   குவைய விசையியல்
  3   Volume - 1   Mathematics   quantum mechanics   பகவு விசையியல்
  4   Volume - 1   Physics   quantum mechanics   குவைய விசையியல்