தீபப்பிரகாசப் பெருமாள் கோவில் - திருத்தண்கா
மூலவர்

தீபப் பிரகாசர், விளக்கொளிப் பெருமாள் திவ்யப் பிரகாசர், என்னும் திருநாமமும் உண்டு. மேற்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலம்.

தாயார்

மரகதவல்லி

தீர்த்தம்

சரஸ்வதி தீர்த்தம்

விமானம்

ஸ்ரீகர விமானம்

காட்சி கண்டவர்கள்

சரஸ்வதி

முன் பின்