முனைவர் மா. நன்னன் வழங்கும் தமிழ் கற்போம்
Learn Tamil by Prof. T.B. Siddalingaiah
Apprenons le Tamoul par Mr. Samicannou Gilbert A.
             (Learn Tamil through French)
C0113 - பாரதிதாசன் கவிதை உலகம் - 1
P1032 - இக்காலக் கவிதை - 2
P1043 - சங்க இலக்கியம் - 1
P2021 - சைவம்
P20213 - தோத்திரம் (திருமுறைகள்)
P2022 - வைணவம்
P2023 - சமணம், பௌத்தம்
P2024 - கிறித்தவம்
C031 - தமிழக பண்பாட்டு வரலாறு
C0313 - திருக்குறள்
A0111 - ஐம்பெருங் காப்பியங்களும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களும்
D011 - பண்டைய இலக்கியம்
D0113 - ஆற்றுப்படை இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்
D0312 - புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
சங்க இலக்கியம் - தொல்காப்பியம் காட்டும் வாழ்வியல்
தொடர்சொற்பொழிவுகள்
நல்ல தமிழ் அறிவோம்