தமிழ்த் தரவகம் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இயற்கை மொழியியல்

முதன்மை கீற்றுகள்


தமிழ்
  • தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் உலகத்தரம் வாய்ந்த தமிழ்த் தரவகத்தினை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது

  • தற்போது சங்ககாலம், இடைக்காலம் மற்றும் தற்கால நூல்கள், செய்திதாள்கள் மற்றும் இணையதளங்களிலிருந்து சுமார் 150 மில்லியன் தமிழ்ச் சொற்களைக் கொண்ட தமிழ்த் தரவகத்தை உருவாக்கியுள்ளது.