தமிழ் மென்பொருள்களில் புதிய வரவுகள் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

தமிழ் மென்பொருள்களில் புதிய வரவுகள்

தமிழ் மென்பொருள்களில் புதிய வரவுகள்

செயல்விளக்க நிகழ்ச்சித் தொகுப்பு

வழங்குபவர்
முனைவர் வி. கிருட்டிணமூர்த்தி அவர்கள்
மேனாள் பேராசிரியர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், நிறுவனர், லேர்ன்பன் நிறுவனம்


Tags   :