நார்த்தங்காய்

முனைவர் ந.நாகராஜன்
உதவிப் பேராசிரியர்
தொல்லறிவியல் துறை

தாவரவியல் பெயர் : Citrus medica L.

குடும்பம் : Rutaceae

ஆங்கிலம் : Citron

வளரிடம் : காசி மற்றும் காரேசு மலைகளில் இயற்கையாக வளர்கின்றது; இந்தியாவில் இதன் கனிகளுக்காகப் பயிரிடப்படுகிறது.

வளரியல்பு : நான்கு மீட்டர் உயரமுள்ள புதர்ச் செடி அல்லது சிறிய மரமாகும்; கிளைகள் முட்கள் கொண்டது; தொற்றிப்படருவது; இலைகள் முட்டை வடிவான அல்லது ஈட்டிவடிவானது; இலைக் காம்பு குட்டையானது; இறகு அற்றது; மலர்கள் எண்ணற்றவை; வெள்ளைநிறச் கனிகள் பெரியவை; தலைகீழ் முட்டை வடிவானது; நறுமணங்கொண்டது; கனிந்த நிலையில் மஞ்சள் நிறம்; சதைப்பற்றானது; புளிப்பானது.

மருத்துவப் பயன்கள் : மலர்கள் தசை இறுக்கி, செயல் ஊக்கி, வேர் வாந்திக்கும், வயிற்றுப்புழுக்களுக்கும் எதிரானது; சிறுநீரகக்கல் நோய்களுக்கு மருந்தாகிறது; கனியின் தோலுறை வயிற்றுப் போக்கை நிறுத்தும், பசியைத் தூண்டுவிக்கும், காய்ச்சலின் வெப்பம் மற்றும் தாகம் போக்கும்.