பசலைக்கீரை (கோழிக்கீரை)

முனைவர் ந.நாகராஜன்
உதவிப் பேராசிரியர்
தொல்லறிவியல் துறை

தாவரவியல் பெயர் : Portulaca oleracea L.

குடும்பம் : Portulacaceae

ஆங்கிலம் : Common Purslane

வளரிடம் : இத்தாவரம் ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவினைச் சார்ந்தது. களைச் செடியாக இந்தியா முழுவதும் பரவிக் காணப்படுகிறது.

வளரியல்பு : சதைப்பற்றுடைய படரும் செங்குத்தான குறுஞ்செடி, தண்டு பசுமை அல்லது பர்புள் வண்ணங்கொண்டது. இலைகள் ஆப்பு வடிவானவை, மலர்கள் சிறியவை, காம்பற்றவை, கொத்தாகக் காணப்படும். மஞ்சள் நிறங்கொண்டவை, கனிகள் வெடிகனி, விதைகள் நுண்ணியவை, கருப்புநிறம்.

மருத்துவப் பயன்கள் : இத்தாவரம் தலைவலி, வயிற்றுவலி, வயிற்றுப்போக்கு, குடல் பூச்சிகள் போக்கப் பயன்படுத்தப்படும். சிறுநீரகக் கோளாறுகள் மற்றும் ஜீரணக் கோளாறுகளுக்கு மருந்தாகிறது. கல்லீரல் மற்றும் ஸ்கர்வி நோய்க்குச் சிறந்த உணவாகும். கோனேரியாவிற்கும் மருந்தாகும். புதிய இலைகளின் சாறு தாகம் தீர்க்கும்.