பேய்க்குமட்டி

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

பேய்குமட்டி

வழக்குப் பெயர் : பேய்க்குமட்டி (சுக்கான், கொம்மட்டிக்காய்)

தாவரவியல் பெயர் : Citrullus Colocynthis (L) Schrader

குடும்பம் : Cucuribtaceae

வளரும் இடம் : தமிழகத்தில் மணல் பாங்கானப் பகுதிகளிலும், ஆறுகள், கடற்கரைகளிலும்

பயன்படும் பாகம் : காய், கனி

மருத்துவப் பயன்கள் : கலோசிந்தின், எலாக்டீரியம் சத்துக்கள் முறையாக மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
வீக்கம், மகோதிரம், சிறுநீர் அடைப்பு, மஞ்சள் காமாலை, பித்த ஜூரம், வயிற்றுவலி மற்றும் மூளைக்கோளாறுகளை குணமாக்கத் தனியாகவும் மற்ற மருந்துகளுடனும் கலந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது.