[Back]


    
முனைவர். இரா.சாவித்தரி

கல்வித்தகுதி
:
எம்.ஏ, எம்.பில், பிஎச்.டி.,
பணி
:

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி
தஞ்சாவூர் - 613 007.

ஈடுபாடு
:
இக்கால இலக்கியம். சிறுகதை புதினம்
படைப்புகள்
:
25 ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
சிறப்புகள்
:
சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுரைக்காக விருது