பெயர் : முனைவர் நா.பாலகிருட்டினன்
கல்வித் தகுதி : எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
பணி
:
தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்(ஓய்வு),
அரசினர் ஆடவர் கலைக்கல்லூரி,
நந்தனம், சென்னை - 600035
பணி அனுபவம் : 36 ஆண்டுகள் - விரிவுரைப்பணி
 
முகவரி (இல்லம்):C-3, சியாம்ஸ் பிரேமிகா அடுக்ககம்,
39, பாலகிருஷ்ணா சாலை,
வால்மீகி நகர், திருவான்மியூர்,
சென்னை - 600 041.
தொ.பே.எண் : 044 - 2440 2743
                           94443 67381

 

நூல்கள்
:
1. தொல்காப்பியப் பொருளதிகார வழி நற்றிணை
    - ஓர் ஆய்வு (1989)

2. ஆய்வுக் கோவை (1987)
    (தொகுப்பாசிரியர்)

 
ஆய்வுக் கட்டுரைகள் :
 7
ஈடுபாடு

:

இலக்கணம், சங்க இலக்கியம்,
திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்