1.4 சோழர் காலம்
 

தென்னிந்தியச் செப்புத் திருமேனிகள் என்றாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது சோழர் காலத்துப் படிமங்கள் தாம். இக்காலத்தில் எண்ணற்ற படிமங்கள் வடிக்கப்பட்டன. அவற்றில் குறிப்பிடத் தக்கவை நடராசர், கல்யாண சுந்தரர், திரிபுராந்தகர், இராமர், இலக்குவன், சீதை, அனுமன், விஷ்ணு, தேவி போன்றவையாகும். சோழர் காலத்தில் செப்புத் திருமேனிகள் என்று நினைத்தாலே முதலில் நினைவு கொள்ளத் தக்கவர் செம்பியன் மாதேவி ஆவார். இவர் காலத்தில் ஏராளமான கோயில்கள் திருத்திக் கட்டப் பட்டதோடு படிமங்களும் செய்து வைக்கப் பட்டன.
 

1.4.1 அமைப்பு
 

சோழர் காலத்துச் செப்புப் படிமங்களை எளிதில் இனம் காணலாம். உடலமைப்பு அழகாகவும், உயிரோட்டமும் அழகியல் உணர்வும் ஒருங்கே     கொண்டவையாகவும் அமைக்கப் பட்டுள்ளன. முற்காலச் சோழர் படிமங்கள் பிந்திய காலத்தை விட இயல்பாகப் படைக்கப்பட்டன. பிந்திய சோழர் காலப் படிமங்களில் முகங்களில் சற்றுக் கடுமையும், பளிச்செனத் தெரியும் எடுப்பான நாசியும், தன்மையான உடலமைப்பும் காட்டப் பட்டிருக்கும். பல்லவர் காலமும் சோழர் காலமும் ஒன்றொடொன்று இணையும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வடிக்கப்பட்ட படிமங்களில் உன்னதமான படைப்பு வடகலத்தூர் கல்யாண சுந்தரர் திருமேனி ஆகும். தமிழகத்துச் செப்புப் படிமங்களில் குறிப்பிடத் தகுந்த ஒன்றான இச்சிற்பத் தொகுதியில் சிவபெருமான் இளைஞனாக மணக்கோலத்தில், பார்வதி தேவியின் ஒரு கரத்தைப் பற்றியவாறு வடிக்கப் பட்டுள்ளார். மணப் பெண்ணான தேவி இளமை ததும்பும் நாணத்தோடு காணப்படுகின்றார். முதலாம் பராந்தக சோழன் ஆட்சிக் காலத்தில் செய்விக்கப்பட்ட எழில்மிகு நடராசர் சிற்பமும் பார்வதியின் படிமமும் கரைவீரம் என்ற இடத்தில் கிடைத்துள்ளன.     ஆனந்தத்     தாண்டவ     நடராசர் திருமேனிகளில்     இதுவே     முதலாவதாகும்     என்று கருதப்படுகிறது. பல்லவனீச்சுரம் என்ற இடத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த உமையும் குழந்தை கந்தனும் ஒரே பீடத்தில் அமர்ந்துள்ள காட்சி அற்புதப் படைப்புக்களில் ஒன்றெனலாம். சில சமயங்களில் சிற்பிகள் சில இடங்களுக்குச் சென்று தங்கிச் சிற்பங்களை வடித்துள்ளனர். அவை ஒரே காலத்தைச் சேர்ந்தவை போல் தோன்றும், ஒன்று போலவே தோன்றும்,     உதாரணமாகத் திருத்துறைப் பூண்டியில் அண்மையில் கிடைத்த சிவகாமி படிமத்தைக் குறிப்பிடலாம்.
 

வடகலத்தூர் கல்யாண சுந்தரர்
 

பெரிதாய்க் காணப் படக்காட்சியை அழுத்துக
 

1.4.2 இராம, இலக்குவர் உருவங்கள்

 

முதலாம் பராந்தக சோழனின் தந்தையான ஆதித்த சோழன் காலத்தில் இராமர், இலக்குவன், சீதை, அனுமன் உருவங்கள் வார்க்கப்பட்டன. அம்மன்னனே தன்னைக் கோதண்டராமன் என்று அழைத்துக் கொண்டான். இவன் காலத்து இராமர் குழுப் படிமங்கள் பருத்தியூரில் கிடைத்துள்ளன. இவை அனைத்துமே அழகு மிக்கனவாகும். பராந்தகன் காலத்து இராமர் குழுச் செப்புப் படிமங்கள் இராமேசுவரத்தில் கிடைத்துள்ளன. வடக்குப் பனையூரில் உன்னதமான இராமர் குழுவைக் காணலாம். வடக்குப் பனையூர், கப்பலூர் ஆகியவற்றின் படிமங்கள் முற்காலச் சோழர் கலையின் புகழ் பாடுகின்றன. பருத்தியூர் விஷ்ணுவும், கீழையூர் சுகாசன சிவமூர்த்தியும்     இக்காலத்தைச் சேர்ந்தவர்களே. தஞ்சைக்கு அருகில் திருமெய்ஞானம் என்ற இடத்தில் உள்ள ஞான பரமேசுவரர் கோயிலில் பத்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நடராசர் மற்றும் உமா (சிவகாமி) படிமங்கள் சிறப்பானவையாகும். திருச்சேறையில் நடனமாடும் குழந்தைக் கிருஷ்ணர் உருவமும் காணத் தக்கதாகும்.
 

சீதை, இராமர், இலக்குவன், அனுமன்
 

பெரிதாய்க் காணப் படக்காட்சியை அழுத்துக
 

1.4.3 செம்பியன் மாதேவி காலம்
 

பத்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் செம்பியன் மாதேவியால் ஏராளமான படிமங்கள்     வடிக்கப்பட்டன. இக்காலத்தில் உடலமைப்பு மெல்லியதாயும் ஆபரணங்கள் சற்றுக் கூடியும் அமைந்துள்ளன. செம்பியன் மாதேவியால் கட்டப்பட்ட கோனேரி ராசபுரம் உமா மகேசுவரர் கோயிலில் உள்ள ரிஷபாந்திக மூர்த்தி, திரிபுராந்தக மூர்த்தி, பார்வதி, கணபதி, கல்யாண சுந்தரமூர்த்தி ஆகிய படிமங்கள் வியக்கத் தகுந்தவையாகும். இங்கு, திரிபுராந்தகரின் அருகிலிருக்கும் உமையின்     உருவம்     எழிலார்ந்த     அமைப்பினைக் கொண்டதாகும். இவ்வரசியின் காலத்துப் பிற முக்கிய படிமங்களாவன, புதுடெல்லி தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப் பெற்றுள்ள திருவரங்குளம் நடராசர், தஞ்சைக் கலைக் கூடத்தில் உள்ள திருவேள்விக்குடி கல்யாண சுந்தரர்.     நல்லூர் பார்வதி     போன்றவையாகும். திருவரங்குளம் நடராசர் சதுர தாண்டவத்தில் பரவசப் படுத்துவதை உணரலாம்.
 

1.4.4 இராசராசன் காலம்
 

சோழப் பேரரசர்களில் சிறந்தவனான     முதலாம் இராசராசன் தான் கட்டிய தட்சிண மேரு என்று அழைக்கப்படும் தஞ்சைப் பெரிய கோயிலில் பல செப்புப் படிமங்கள் அமைத்தான். அவற்றின் அமைதியையும் அளவுகளையும் கல்வெட்டுகளில் பொறித்தான். தமிழக வரலாற்றில் செப்புத் திருமேனிகள் பற்றிய ஆவணச் செய்திகளைக் கல்வெட்டில் பொறித்தது இம்மன்னன் காலத்தில்தான். சான்றாக,
 

“பாதாதிகேசாந்தம் பதின் ஐய்விரலே மூன்று தோரை

உசரத்துக் கனமாகச் செய்த இவர் நம்பிராட்டியார்

உமாபரமேச்வரியார் திருமேனி ஒருவர்”
 

என்று உமா சகித சிவபெருமானின் உருவம், அளவு பற்றிய குறிப்பினைக் காணலாம்.
 

தஞ்சைக் கலைக் கூடம்
 

இம்மன்னன் காலத்தில் நடராசர் படிமங்கள் ஏராளமாக வார்க்கப்பட்டன. தஞ்சைக் கலைக் கூடத்தில் உள்ள இரண்டு பிரசித்தி பெற்ற திருவெண் காட்டுச் செப்புத் திருமேனிகளை முதன் முதலில் இனங் காட்டியவர் டி.என். இராமச்சந்திரன் ஆவார். அவை முறையே, கி.பி.1011 மற்றும் 1012ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த பிட்சாடனர் படிமங்களாகும். இக்கலைக் கூடத்தில் உள்ள திருவெண்காட்டு ரிஷபாந்திகர் படிமத்தில் சிவபெருமான் நந்தி மீது சாய்ந்தாற்போல், அதாவது அவரது வலது கை நேர்த்தியாக நந்தி மீது சாய்க்கப்பட்டது போல் அமைந்துள்ளது. ஆனால் நந்தியின் உருவம் காட்டப் படவில்லை. இங்கு நந்தி இருப்பதாக ஒரு யூகமே காட்டப்பட்டு உள்ளது. அவரது தோள்பட்டை நந்தியின் தலை மீது சாய்ந்துள்ளது போலவும், அவரது கைவிரல்கள் அதன் நெற்றியினை வருடுவது போலவும் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இக்கலைக் கூடத்தில் உள்ள மற்ற திருவெண்காட்டுப் படிமங்களாவன, கல்யாண சுந்தரர், பைரவர், கண்ணப்பர், ரிஷபவாகனர், உமா பரமேசுவரர் போன்றவர்களது படிமங்களாகும். இவற்றைப் பற்றிய செய்திகள் திருவெண்காடு கோயில் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. முதலாம் இராசராசன் காலத்துக் கல்வெட்டுகளில் வாகனங்களின் உருவங்கள் பொள்ளலான அமைப்பிலும், இறையுருவங்கள் கனமான     படிமங்களாகவும்     வடிக்கப்     பட்டதெனக் கூறப்பட்டுள்ளது. நடராசர் படிமங்களில் சிறந்ததெனக் கருதப்படுவது சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள கி.பி.11ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த திருவாலங்காடு நடராசர் ஆவார். நடராசர் தனது வலது காலை முயலகன் மீது அழுத்தி இடதுகாலை நளினமாகத் தூக்கி ஆடும் இக்காட்சியைக் கண்டு வியந்து கலையின் இயற்கையான இயக்கத்திற்கு ஓர் உன்னத எடுத்துக்காட்டு என பிரஞ்சுச் சிற்பி ரோடின் கூறியுள்ளார். இதுபோன்று டெல்லி தேசிய அருங்காட்சியகத்திலுள்ள திருவரங்குளம் சதுர தாண்டவ நடராசரின் படிமம் அழகிய அவயவங்களுடன் விளங்குகிறது. வளோங்கன்னியைச் சேர்ந்த நடராசர் திருமேனி ஒன்று சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. நடராசரின் தலையில் கங்கை இருப்பது போல் காட்டப்பட்ட முதல் செப்புப் படிமம் விருத்தாசலம் கோயிலில் உள்ளது. பத்தூரில் இருந்த அழகான நடராசர் படிமம் களவு போனது. பல இன்னல்களுக்குப் பின் அது இப்போது தாயகம் திரும்பியுள்ளது. சோழர் காலத்து நடராசர் செப்புப் படிமங்கள் நல்லூர், ஆனைக்குடி,     பெருந்தோட்டம், திருமெய்ஞானம், கொடுமுடி, தண்டந்தோட்டம், சிவபுரம், திருப்பழனம், கருந்தாட்டாங்குடி, தஞ்சாவூர், சேமங்கலம், ஒக்கூர், புஞ்சை மேலப் பெரும்பள்ளம், திருப்பனந்தாள், வெள்ளானகரம், ஊட்டத்தூர்     போன்ற இடங்களில் கிடைத்துள்ளன.
 

கல்யாண சுந்தரர்
 

திருவாலங்காடு நடராசர்
 

பெரிதாய்க் காணப் படக்காட்சியை அழுத்துக
 

கல்வெட்டுச் செய்தி
 

தஞ்சைக் கோயில் கல்வெட்டொன்றில் தட்சிணா மூர்த்தி படிமம் ஒன்று செய்விக்கப் பட்ட செய்தி காணப்படுகிறது. அதில் இவ்விறைவன் மலையொன்றின் மீது ஆலமரத்தின் அடியில் அமர்ந்த கோலத்தில் உள்ளதாகவும், மரத்தின் கிளைகள் ஒன்பது எனவும், மேலும் நாற்பத்து நான்கு துணைக் கிளைகள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
 

நடராசர் சிற்பங்களுக்கு அடுத்த படியாக அதிக அளவில் கிடைப்பது திரிபுராந்தகரது உருவமாகும். இது கோனேரி ராசபுரம், மாயவரம், தஞ்சைக் கலைக்கூடம், கீழப்பழுவூர், வெள்ளனூர், ஆவரணி புதுச்சேரி, தரங்கம்பாடி, இடும்பவனம் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது. இராமர் குழுச் சிற்பங்கள் பருத்தியூர், வளர்புரம், மனக்கல், திருக்கடையூர் போன்ற கோயில்களில் காணப்படுகின்றன. கல்யாணசுந்தரர் உருவம் முன்னமே குறிப்பிட்டது போல்     வடக்கலத்தூரிலும், திருவேள்விக்குடி,     திருவெண்காடு,     திருவொற்றியூர், திருமணஞ்சேரி ஆகிய     கோயில்களிலும்     செய்விக் கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணுவின் படிமம்     தனியாகவும் தேவியருடனும் வடிக்கப்பட்டது. தனியாக அமைக்கப் பட்டவையே எண்ணிக்கையில்     அதிகம்.    இவற்றைக் கொடுமுடி, திருச்சேறை பருத்தியூர், ராசிபுரம், திருப்பழனம், திருவேள்விக்குடி ஆகிய     கோயில்களில்     காணலாம். பல்லவனேசுவரம், கோனேரி ராசபுரம், தண்டந் தோட்டம், கீழப்பழுவூர், திருக்கரவாசல், திருவெண்காடு, கங்கைகொண்ட சோழபுரம் போன்ற இடங்களில் ரிஷப வாகன மூர்த்தி உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டன. பல்லவர்கள் கல்லிலே சோமாஸ்கந்தர் அதாவது சிவனும், பார்வதியும் அவர்களுக்கு நடுவே குழந்தை கந்தனும் அமர்ந்திருக்கும் உருவமைப்பை நிலைச் சிற்பங்களாக அமைத்தனர்.
 

திரிபுராந்தகரது உருவம்
 

பெரிதாய்க் காணப் படக்காட்சியை அழுத்துக
 

சோழர்கள் இதனைச் செப்புத் திருமேனியாகச் சொரக்குடி, சிவபுரம், வெல்லூர் சிறுவரை, குன்னாண்டார் கோயில் போன்ற இடங்களில் இடம் பெறச் செய்தனர். தென்னிந்தியாவிற்கே உரிய தட்சிணா மூர்த்தி சிற்பம் பல்லவர் காலத்தில் கைலாச நாதர் கோயிலிலேயே கற்சிலையாக இடம் பெறத் தொடங்கியது. சோழர் கோயில்கள் அனைத்திலும் தெற்குப்புறத் தேவ கோட்டத்தில் தட்சிணா மூர்த்தி வைக்கப்பட்டார். சோழர் கோயில்கள் சிலவற்றில் வீணை வாசிக்கும் நிலையில் அமர்ந்தோ நின்று கொண்டிருப்பது போன்றோ தட்சிணா மூர்த்தி இடம் பெறலானார். வீணாதர தட்சிணா மூர்த்தி என அழைக்கப்படும் இவரது செப்புத் திருமேனியும் சில கோயில்களில் செய்து வைக்கப் பெற்றது. இதனைத் திருப்புறம்பியம், திருநாம நல்லூர், மேலப் பெரும் பள்ளம் ஆகிய இடங்களில் காணலாம். மேலப் பெரும்பள்ளம் வீணாதர     தட்சிணா     மூர்த்தி     நேர்த்தியான அமைப்புடையதாகும். இவர் புன்னகை ததும்ப, கையில் வீணை ஏந்தி, பூத கணங்கள் புடை சூழ வடிக்கப்பட்டுள்ளார். இக்கோயிலிலுள்ள இம்மூர்த்தி பற்றி அப்பர் சுவாமிகள் முன்னமே,
 

முனிகணங்கள் புடைசூழ முற்றம் தோறும்
தரித்ததொரு வீணையராய்ச் செல்வார் தம்வாய்ச்
சிறுமுறுவல் வந்தெனது சிந்தை வௌவ     (6829)
 

என்று தம் தேவாரத்தில் பாடியுள்ளார். அவர் காலத்தில் இவ்வூர் திருவலம்புரம் என்று அழைக்கப்பட்டது.

கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டில் பாடப்பட்ட இப்பாடலின் அடிப்படையிலேயே இங்கு வீணாதரரின் செப்புத் திருமேனி பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப் பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள கந்தனின் செப்புப் படிமம் முதலாம் இராசேந்திரனின் காலத்ததாகும். போர்த் தளபதியாக இருக்கும் இக் கடவுளது கரங்களில் வாள், கேடயம், அவரது கொடியைக் காட்டும் சேவல் ஆகியவை உள்ளன. இதன் அழகு காண்போரைக் கவரும் தன்மை உடையதாகும். கீழையூரிலும் ஒரு சுப்பிரமணியர் படிமம் உள்ளது. இவை தவிரத் துர்க்கை, நடமாடும் காளி, மகிஷ மர்த்தினி, காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணர், வேணுகோபாலர், மகாலட்சுமி, பார்வதி போகேசுவரி (தனி அம்மன்), கிராத மூர்த்தி, சந்திரசேகரர், பிரம்ம சாஸ்தா, சண்டேசர், மகேசுவரி, கணபதி, பைரவர், யோக நரசிம்மர், சூரியன் போன்ற இறையுருவங்களும் சோழர் காலத்தில் வடிக்கப் பட்டன.
 

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டூர்     சோழீசுவர முடையார் கோயிலில் நடராசர், சிவகாமி படிமங்கள் உள்ளன. இறையுருவங்களும் சோழர் காலத்தில் வடிக்கப் பட்டன. நாயன்மார்களான சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், ஆழ்வார்களில் திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோருக்குச் செப்புப் படிமங்கள் செய்யப்பட்டன. குலோத்துங்க சோழன் மற்றும் அரசமா தேவிக்கும் செப்புத் திருமேனி செய்விக்கப் பட்டது. சக்கரம் என்ற விஷ்ணுவின் ஆயுதமும், சிவனின் திரிசூலமும் செம்பில் வார்க்கப் பட்டன.
 

பௌத்த     சமண     சமயத்தாருக்கும்     செப்புத் திருமேனி செய்விக்கப் பட்டது. பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த அவலோகிதேசுவரர் திருமேனி ஒன்று இலண்டன் விக்டோரியா ஆல்பர்ட் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது.இதனைச் சோழர் காலத்துத் தொடக்கத்தில் அமைக்கப் பட்டதெனவும் கருதுகின்றனர். கி.பி.1000 இல் வடிக்கப்பட்ட சோழர் காலத்துப் புத்தர் திருமேனி ஒன்று சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டது. இங்கு நின்ற நிலையில் அபயம் காட்டியிருக்கும் புத்தர் உருவம் கி.பி. ஒன்பது - பத்தாம் நூற்றாண்டில் வடிக்கப் பட்டதாகும். சோழர்களுடைய படைப்பான இவ்வுருவம் நாகப்பட்டினத்தில் கிடைத்துள்ளது. மங்களூர் மாவட்டத்தில் 11ஆம் நூற்றாண்டில் செய்யப்பட்ட சோழர்களது புத்தர் உருவம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் அவர் வியாக்யான முத்திரை காட்டுகின்றார். இங்குக் கிடைத்துள்ள அவலோகிதேசுவரர் உருவம் திருவொற்றியூரில் உள்ள லகுலீசரின் உருவத்தை ஒத்துள்ளது.
 

புத்தர் உருவம்
 

பெரிதாய்க் காணப் படக்காட்சியை அழுத்துக
 

தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

1.

எந்த மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இராமர் குழுச் சிற்பங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றன?

விடை
2.

முதலாம் இராசராசனின் காலத்துச் செப்புத் திருமேனிகளின் சிறப்புக் கூறு என்ன?

விடை
3.

கரை வீரம் நடராசர் திருமேனி பற்றிக் குறிப்பிடுக.

விடை
4.

சோழர் காலத்தினைச் சேர்ந்த பௌத்தத் திருமேனிகள் யாவை?

விடை
5.

சோழர் காலத்துத் திரிபுராந்தகர் செப்புத் திருமேனிகள் எங்கெங்கு உள்ளன?

விடை
6.

ரிஷபாந்திகர் படிமம் பற்றிக் கூறுக.

விடை