2) தமிழகத்தில் தலித் எழுச்சிக்கு வித்திட்ட தலைவர்கள் மூவர் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

இரட்டை மலை சீனிவாசன், எம்.சி. ராஜா, அயோத்திதாச பண்டிதர்.முன்