5) தலித் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு புனைகதைகள் எழுதும் எழுத்தாளர்கள் யார்?
ராஜ் கவுதமன், பாமா, இமையம், கோ. தருமன், விழி.பா. இதயவேந்தன், அழகிய பெரியவன், மாற்கு , சி. இராசநாயகம், பெருமாள் முருகன், சோலை சுந்தரப் பெருமாள், பஞ்சு ஆகியோர்.


முன்