பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
 
இன்னிலை  
 
பண்டித வித்துவான்
தி. சங்குப் புலவரவர்கள்
விளக்க வுரையுடன்
 
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட்
திருநெல்வேலி-6. சென்னை-1.
1961

 
உள்ளே