குறள் காட்டும் காதலர்
 
டாக்டர்.மு.வரதராசன்

 
உள்ளே