தொடக்கம்
 
 
தம்மபதம்
 
 [புத்தர் பெருமான் அருளிய அறநெறி]
 
 
தமிழாக்கம் : ப.ராமஸ்வாமி
 
உள்ளே