தொடக்கம்
கோவை இளஞ்சேரன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அறிவியல் திருவள்ளுவம் (திறனாய்வு)
02.
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
03.
இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு
04.
குறள் நானூறு (தெளிவுரையுடன்)
05.
கோவை.இளஞ்சேரன் கவிதைகள் (முதல்தொகுதி)
06.
கோவை.இளஞ்சேரன் கவிதைகள் (இரண்டாம் தொகுதி)
07.
சிறியா நங்கை (வரலாற்று நாடகக் காப்பியம்-கவிதை
நடை)
08.
சூடாமணி நிகண்டு
09.
தமிழ்மாலை
10.
திருவள்ளுவத்தில் பகுத்தறிவு
11.
நகைச்சுவை நாடகங்கள்
12.
நாகப்பட்டிணம் (நகரின் தொன்மை முதல் வரலாற்று
ஆய்வு)
13.
பட்டி மண்டப வரலாறு (கிமு 1500 முதல் 1995 வரை
திறனாய்வு)
14.
பாரதியின் இலக்கியப் பார்வை (திறனாய்வு)
15.
புதையலும் பேழையும் (ஆய்வுக் கட்டுரைகள்)
16.
முல்லை மணக்கிறது (திறனாய்வு)
17.
வள்ளுவர் வாழ்த்து