தொடக்கம்
எஸ்.எம்.கமால்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்
02.
இராமர் செய்த கோயில் இராமேஸ்வரம்
03.
சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை
04.
செந்தமிழ் வள்ளல் சீதக்காதி
05.
சேதுபதி மன்னர் கல்வெட்டுகள்
06.
சேதுபதி மன்னர் செப்பேடுகள்
07.
சேதுபதி மன்னர் வரலாறு
08.
சேதுபதி மன்னரும் இராஜநர்த்தகியும்
09.
திறமையின் திருஉருவம் இராஜா தினகர்
10.
நபிகள் நாயகம் வழியில்
11.
மறவர்சீமை மாவீரன் மயிலப்பன்
12.
மன்னர் பாஸ்கர சேதுபதி
13.
மாவீரர் மருதுபாண்டியர்
14.
முஸ்லீம்களும் தமிழகமும்
15.
விடுதலைப்போரில் சேதுபதி மன்னர்