தொடக்கம்
திரு.சக்திதாசன் சுப்பிரமணியன்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
உலகம் பிறந்த கதை
02.
கம்பன் கவித் திரட்டு பகுதி-1
03.
கம்பன் கவித் திரட்டு பகுதி-2,3
04.
கம்பன் கவித் திரட்டு பகுதி-4,5,6
05.
கலித்தொகைக் காட்சிகள்
06.
சோஷலிஸ்ட் ஜவஹர்
07.
திரு.வி.க. உள்ளமும் உயர்நூல்களும்
08.
திரு.வி.க. வாழ்வும் தொண்டும்
09.
நவசக்தி
10.
பாரதி லீலை
11.
மகாகவி பாரதியார் (புதுமைக்கண்ணோட்டம்)
12.
மீண்டும் சிருங்கேரி சென்றேன்