தொடக்கம்
திருமதி. சரோஜா ராமமூர்த்தி
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
அவள் விழித்திருந்தாள்
02.
இருளும் ஒளியும்
03.
சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
04.
நவராத்திரிப் பரிசு
05.
பனித்துளி
06.
முத்துச்சிப்பி