தொடக்கம்
திரு.சி.பி.சிற்றரசு
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
இலங்கை எதிரொலி
02.
உலக விஞ்ஞானிகள்
03.
உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள்
04.
எமிலி ஜோலா–பாகம்-1
05.
எமிலி ஜோலா–பாகம்-2
06.
சரிந்த சாம்ராஜ்யங்கள்
07.
சாய்ந்த கோபுரம்
08.
சீனத்தின் குரல்
09.
மதி (நாடகம்)
10.
மார்ட்டின் லூதர் கிங்
11.
விஷக்கோப்பை
12.
வெண்கலச்சிலை