தொடக்கம்
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
Suradha’s Poetry (English)
02.
அமுதும் தேனும்
03.
உதட்டில் உதடு
04.
எச்சில் இரவு
05.
எப்போதும் இருப்பவர்கள்
06.
கலைஞரைப் பற்றி உவமைக் கவிஞர்
07.
சாவின் முத்தம்
08.
சிறந்த சொற்பொழிவுகள்
09.
சுரதா கவிதைகள் (கையடக்கப் பதிப்பு)
10.
சுவரும் சுண்ணாம்பும்
11.
சொன்னார்கள்
12.
தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்
13.
துறைமுகம்
14.
தேன்மழை
15.
தொடாத வாலிபம்
16.
நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள்
17.
பட்டத்தரசி
18.
பாரதிதாசன் பரம்பரை
19.
பாவேந்தரின் காளமேகம்
20.
புகழ்மாலை
21.
மங்கையர்க்கரசி
22.
முன்னும் பின்னும்
23.
வார்த்தை வாசல்
24.
வினாக்களும் சுரதாவின் விடைகளும்
25.
வெட்ட வெளிச்சம்